Dobro došli na AdaktarLenses.com. Ova politika objašnjava kako rukujemo i koristimo vaše lične informacije i vaša prava u vezi sa tim informacijama.
U skladu sa GDPR-om od jula 2021. godine, AdaktarLenses.com je kontrolor tih informacija i AdaktarLenses.com je usluga koju pruža AdaktarLenses.com

AdaktarLenses.com

ADAKTAR D.O.O.
PIB: 111055979
Beograd,
Srbija
Broj registracije kompanije
21419508

AdaktarLenses.com je partnerstvo između Adaktar.rs i Adaktar D.O.O. mikropigmentacije u Beogradu (Srbija). Lične informacije mogu biti deljene sa Adaktarom povremeno u svrhu analize proizvodnje, analize tržišta, marketing analize, kao i svake dalje upotrebe nakon dostavljanja Adaktaru.

Ova Politika privatnosti objašnjava zašto i kako ćemo koristiti lične informacije koje smo dobili od vas ili drugih, sa kojima ih delimo i prava koja imate u vezi sa informacijama koje koristimo. Molimo vas da pažljivo pročitate tekst u nastavku.

Ova politika opisuje način na koji rukujemo i koristimo lične informacije koje dobijamo iz svih različitih interakcija koje možete imati sa nama kao poslovnom jedinicom, uključujući kada posetite naš veb sajt i stranice na društvenim mrežama kada nas kontaktirate. Možda ćemo morati da ažuriramo ovu Obaveštenje o privatnosti s vremena na vreme. Obavestićemo vas o svakim značajnim promenama, ali možete je proveriti kad god želite.

Lične informacije

Dobijamo lične informacije o vama koje nam dajete, koje prikupljamo tokom vaše posete našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama i koje dobijamo iz drugih izvora. Sakupljamo samo lične informacije koje su nam potrebne i koje su relevantne za svrhe za koje nameravamo da ih koristimo. Informacije koje prikupljamo o vama – putem interneta, telefona, društvenih mreža i e-pošte:

  • Vaše ime, titula i kontakt podaci (adresa e-pošte, broj telefona, poštanska adresa);
  • Bilo koje informacije koje uključite u korespondenciju koju nam šaljete putem e-pošte, četa, poruka ili drugih kanala, u obrascima koje nam dostavite kada koristite naš sajt ili stranice na društvenim mrežama. Detalji vaših porudžbina i kupovina. Vaše marketinške preferencije.
  • Mišljenja i druge informacije koje pružite odgovarajući na ankete i recenzije proizvoda.
  • Bilo koje lične informacije uključene u vaše prijave za takmičenja koje organizujemo.
  • Vaše identifikacione informacije prilikom vršenja prava koja imate u vezi sa našim obradom vaših ličnih informacija (vidi dalje Vaša prava u vezi sa vašim ličnim informacijama). Detalji svih transakcija između vas i nas. Snimci glasovnih poziva koje uputite našem centru za korisničku podršku i informacije koje nam date kada nas kontaktirate sa pitanjem ili problemom.
  • Detalji vaše platne kartice i, u vezi sa određenim povraćajima, detalji vašeg bankovnog računa. Čestota korišćenja vaših vaučera, kodova za kupovinu.
  • Detalji vašeg korišćenja našeg sajta, naime podaci o saobraćaju, web dnevnici i statistički podaci, uključujući gde i kada ste kliknuli na određene delove našeg sajta i detalje o stranici sa koje ste ga posetili. Datum i vreme kada ste koristili naš sajt.
  • Stranice koje ste posetili na našem sajtu i koliko dugo ste nas posetili.
  • Web adresa sa koje ste pristupili našem sajtu.
  • Informacije o identifikaciji kolačića, piksela i bekon kolačića (za više informacija pogledajte našu politiku kolačića).

Korišćenje vaših ličnih informacija

Koristimo vaše lične informacije iz različitih razloga kada verujemo da imamo opravdan interes da to učinimo i da obradimo vaše lične informacije u zavisnosti od svrhe naše upotrebe i rizika po vašu privatnost.

Primate e-poštu od nas samo, ako smo dobili vaše kontakt podatke tokom prodaje ili pregovora o našim proizvodima ili uslugama, i ako ste se pretplatili na primanje takve direktne e-pošte od nas. Vaše kontakt podatke koristićemo samo da bismo vam slali marketinške e-pošte zasnovane na sličnim proizvodima ili uslugama koje ste kupili od nas, i uvek ćete imati priliku da se odjavite u bilo koje vreme. Ne delimo vaše lične informacije sa kompanijama koje bi vam slale svoj marketing.

Koristimo vaše lične informacije da bismo vas kontaktirali putem e-pošte, interneta ili pošte (kako ste naznačili) sa marketinškim informacijama o našim proizvodima, događajima, lansiranjima proizvoda, uzbudljivim ponudama i uslugama.

Možete izabrati da se odjavite od primanja marketinških informacija od nas u bilo kom trenutku. Molimo vas da pogledate Vaša prava nad vašim ličnim informacijama za više detalja.

Gde je to potrebno da bismo ispunili naše zakonske obaveze, koristićemo vaše lične informacije kako bismo ispunili naše zakonske obaveze: Da bismo zabeležili vezano za ostvarivanje bilo kojeg od vaših prava u vezi sa našom obradom vaših ličnih informacija. Da preduzmemo sve radnje u vezi sa incidentima zdravstvene zaštite koje zahteva zakon. Da rešimo i obradimo sve pritužbe koje primimo u vezi sa uslugama i proizvodima koje pružamo.

Gde je to potrebno da bismo završili narudžbine i sprovodili promocije i takmičenja, možemo koristiti i procesuirati vaše lične informacije gde je to potrebno za nas u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa kao poslovanja u sledeće svrhe: Obrada neophodna za promociju našeg poslovanja, brendova i proizvoda i merenje dosega i efektivnosti naših kampanja.

Za analizu i uvide sprovedene da bismo informisali naše marketinške strategije i poboljšali vaše iskustvo posetioca. Prilagođavanje i personalizacija naših marketinških komunikacija na osnovu vaših atributa. Da bismo ispunili i završili vaše narudžbine, kupovine i druge transakcije koje smo sklopili sa vama. Da bismo vas kontaktirali sa ciljanim oglašavanjem koje se dostavlja onlajn putem društvenih mreža i drugih onlajn platformi koje operišu druge kompanije, osim ako se ne protivite. Možda ćete primati oglašavanje zasnovano na informacijama o vama koje smo pružili platformi ili zato što je, na naš zahtev, platforma identifikovala vas kao osobe sa sličnim atributima kao i osobe čije detalje je dobila od nas. Da biste saznali više, molimo vas da se obratite informacijama koje su pružene na stranicama za pomoć platformi na kojima dobijate oglašavanje od nas. Da bismo vam poslali elektronsku komunikaciju ako ste zatvorili vaš pregledač sa stavkama u vašoj korpi ili zatražili informacije od interesa. Da bismo vam poslali elektronske marketinške informacije nakon što ste kupili proizvod ili uslugu od nas, postavili upit o kupovini ili zatražili informacije od interesa. Kontaktiraćemo vas samo sa informacijama o našim sopstvenim sličnim proizvodima i uslugama, koje se nadamo da će vam se dopasti. Imate pravo da se protivite tome da vam šaljemo ove informacije u bilo kom trenutku. Da bismo identifikovali i zabeležili kada ste primili, otvorili ili se angažovali sa našim sajtom ili društvenim medijima ili drugim elektronskim komunikacijama.

U nekim slučajevima, možemo koristiti automatizovane metode za analizu, kombinovanje i evaluaciju informacija koje ste nam pružili. Ove informacije sakupljamo i analiziramo na ovaj način kako bismo vam mogli pružiti najprikladnije korisničko iskustvo prilagođavanjem i čineći relevantnim sve naše usluge i komunikacije.

Obrada neophodna za podršku vašim upitima.

Da bismo odgovorili na korespondenciju koju nam šaljete i ispunili zahteve koje nam upućujete. Obrada neophodna za odgovor na promene na tržištu i potrebe naših kupaca. Da bismo analizirali, evaluirali i poboljšali naše proizvode i usluge kako bi vaša poseta i korišćenje našeg sajta, stranica na društvenim mrežama i prodavnica bile korisnije i prijatnije (gde god je to moguće koristimo podatke amalgamirane od mnogih ljudi tako da vas ne identifikuju lično). Da bismo sproveli analizu tržišta i istraživanje (uključujući kontaktiranje vas sa anketama kupaca) kako bismo bolje razumeli vas kao kupca. U svrhe razvoja proizvoda.

Obrada neophodna za efikasno i efektivno vođenje administrativnih i tehničkih aspekata našeg poslovanja. Da bismo administrirali naš sajt, i naše stranice na društvenim mrežama i za interne operacije, uključujući rešavanje problema, testiranje, statističke svrhe. Za sprečavanje prevara i drugih kriminalnih aktivnosti.

Da bismo proverili tačnost podataka koje o vama imamo i stvorili bolje razumevanje o vama kao nosiocu naloga ili posetiocu. Za mrežnu i informacionu bezbednost kako bismo preduzeli korake da zaštitimo vaše informacije od gubitka ili oštećenja, krađe ili neovlašćenog pristupa. Da bismo postupili po vašem zahtevu u vezi sa ostvarivanjem vaših prava (na primer, ako ste nas zamolili da vas ne kontaktiramo u marketinške svrhe, zabeležićemo to u našim listama za suzbijanje kako bismo mogli da postupimo u skladu sa vašim zahtevom). U svrhe korporativne reorganizacije ili prodaje našeg poslovanja ili imovine.

 

Za efikasnost , tačnost i druga poboljšanja naših baza, podataka i sistema, na primer kombinovanjem sistema ili konsolidacijom zapisa koje o vama posedujemo. Da bismo sproveli ili zaštitili naše ugovorne ili druge pravne interese ili pokrenuli ili branili pravne postupke. Da bismo vas obavestili o ažuriranjima naših uslova korišćenja i politika.

Za druge opšte administrativne svrhe uključujući upravljanje vašim upitima, pritužbama ili zahtevima, i slanje servisnih poruka vama.

Gde je obrada u vašem vitalnom interesu

Koristićemo vaše lične informacije gde je to u vašem vitalnom interesu da vas obavestimo o bilo kojem problemu sa povlačenjem proizvoda. Marketinške komunikacije.

Ako ste zatražili da dobijate marketinške informacije od nas, možemo koristiti vaše lične informacije da bismo vas kontaktirali putem e-pošte, interneta ili pošte kako bismo vas obavestili o posebnim ponudama, promocijama, takmičenjima ili novim proizvodima i uslugama. Trudimo se da prilagodimo svaki marketinški materijal koji vam šaljemo na primer obaveštavajući vas o posebnim ponudama ili promocijama koje će biti relevantne za vas, primenjene na vaše interese i u vašoj lokaciji (to radimo praćenjem vaših pregleda i onlajn kupovina i pružanjem informacija o proizvodima koje ste pregledali i srodnim proizvodima).

Ako ne želite da dobijate komunikacije od nas, molimo vas da se obratite info@adaktarcosmetics.com ili da promenite postavke svog profila unutar vašeg naloga. Ako se odjavite od primanja marketinških komunikacija od nas, vašu e-adresu držimo na našoj listi za suzbijanje neograničeno kako bismo osigurali da poštujemo vaše želje.

 

Otkrivanje vaših ličnih informacija od strane nas

Vaše lične informacije otkrivamo izvan našeg poslovanja samo u ograničenim okolnostima. Ako to učinimo, stavljamo ugovor koji zahteva primaocima da štite vaše lične informacije, osim ako zakonski nismo obavezani da delimo te informacije. Svaki izvođač ili primalac koji radi za nas biće obavezan da sledi naše instrukcije. Ne prodajemo vaše lične informacije trećim stranama.
Vaše informacije možemo otkriti našim dobavljačima trećih strana, agentima i podizvođačima (Dobavljačima) u svrhu pružanja usluga nama ili direktno vama u naše ime, uključujući operaciju i održavanje našeg sajta i stranica na društvenim mrežama.
Kada koristimo Dobavljače, samo im otkrivamo lične informacije koje su im

potrebne da bi pružili svoje usluge i samo gde imamo ugovor u mestu koji zahteva da čuvaju vaše informacije bezbedno i da ih ne koriste osim u skladu sa našim specifičnim instrukcijama.

Bezbednost i linkovi ka drugim sajtovima

Ozbiljno shvatamo bezbednost vaših ličnih informacija i koristimo razne mere zasnovane na dobrom industrijskom praksi kako bismo ih držali bezbedno. Ipak, prenosi preko interneta i do našeg sajta, i naših stranica na društvenim mrežama, nisu potpuno sigurni pa ne možemo garantovati bezbednost vaših ličnih podataka koje prenosite preko interneta. Postavili smo sigurnosne mere da bismo smanjili rizik od neovlašćenog pristupa vašim ličnim informacijama. Imajte na umu da je odgovornost korisnika da zadrže bilo koji korisnički ID i lozinke sigurne i da ne dele ove informacije sa bilo kim drugim.

 

Možemo nekada pružiti linkove do drugih sajtova ili stranica na društvenim mrežama koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom AdaktarLenses.com.To može uključivati ​​linkove od strane partnera, trgovaca ili kreatora sadržaja. Ove veze su pružene za vašu praktičnost i pružanje dodatnih informacija. Oni ne znače da podržavamo te sajtove, njihov sadržaj ili usluge. Ako posetite takve veze, imajte na umu da ovi sajtovi imaju sopstvene politike o zaštiti privatnosti i ne prihvatamo nikakvu odgovornost za ove politike. Trebali biste proveriti ove politike pre nego što im dostavite bilo kakve lične informacije. 

 

Vaša prava nad vašim ličnim informacijama

Imate nekoliko prava u vezi sa vašim ličnim informacijama:

Pravo na pristup: imate pravo da zatražite kopiju ličnih informacija koje imamo o vama.

Pravo na ispravku: imate pravo da zahtevate da ispravimo bilo koje lične informacije koje su netačne ili nepotpune o vama.

Pravo na brisanje: imate pravo da nas zatražite da izbrišemo lične informacije ako ne postoje valjani razlozi za nastavak obrade.

Pravo na ograničenje obrade: imate pravo da nas zatražite da ograničimo obradu vaših ličnih informacija u određenim okolnostima, na primer, ako osporavate tačnost podataka.

Pravo na prenosivost podataka: imate pravo da zatražite da vam prenesemo vaše lične informacije u mašinski čitljivom formatu.

Pravo na prigovor: imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih informacija u određenim okolnostima, na primer, ako obrađujemo vaše lične informacije na osnovu legitimnog interesa.

Pravo na povlačenje saglasnosti: ako se obrada vaših ličnih informacija vrši na osnovu vaše saglasnosti, imate pravo da tu saglasnost povučete u bilo kom trenutku.

Imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu za zaštitu podataka ako smatrate da vaša prava nad vašim ličnim informacijama nisu poštovana. Ako želite da vežbate bilo koje od ovih prava, molimo vas da nas kontaktirate putem e-pošte info@adaktarlenses.com. Nudimo ove usluge besplatno, ali zadržavamo pravo da naplatimo razumnu naknadu ako vaš zahtev bude očigledno neosnovan, ponavljajući ili prekomerni.

Čuvanje podataka

Čuvamo vaše lične informacije samo koliko je potrebno da bi se ispunile svrhe za koje su prikupljene, uključujući svrhe u vezi sa zadovoljenjem bilo kojeg pravnog, računovodstvenog ili izveštajnog zahteva.

Kada utvrdimo da vaše lične informacije više nisu potrebne za gore navedene svrhe, uklonićemo ih sa naših sistema i zapisa ili ćemo preduzeti odgovarajuće mere kako bismo osigurali da vaše lične informacije budu dovoljno anonimizovane kako biste ih više ne mogli identifikovati iz takvih zapisa.

Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se smeštaju na vaš uređaj kad posetite određene veb lokacije. Kada pristupate našem veb sajtu, koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo i razumeli kako koristite naš sajt.

Imate opciju da prihvatite ove kolačiće ili da ih onemogućite. Ako odlučite da onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke delove našeg sajta. Za više informacija o kolačićima i kako ih koristimo, molimo vas da pročitate našu politiku kolačića.

Kontaktiranje nas

Ako imate bilo kakva pitanja o ovoj politici ili o načinu na koji koristimo vaše lične informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem e-pošte info@adaktarlenses.com.

Vaša prava nad vašim ličnim informacijama

Imate nekoliko prava u vezi sa vašim ličnim informacijama:

Pravo na pristup: imate pravo da zatražite kopiju ličnih informacija koje imamo o vama.

Pravo na ispravku: imate pravo da zahtevate da ispravimo bilo koje lične informacije koje su netačne ili nepotpune o vama.

Pravo na brisanje: imate pravo da nas zatražite da izbrišemo lične informacije ako ne postoje valjani razlozi za nastavak obrade.

Pravo na ograničenje obrade: imate pravo da nas zatražite da ograničimo obradu vaših ličnih informacija u određenim okolnostima, na primer, ako osporavate tačnost podataka.

Pravo na prenosivost podataka: imate pravo da zatražite da vam prenesemo vaše lične informacije u mašinski čitljivom formatu.

Pravo na prigovor: imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših ličnih informacija u određenim okolnostima, na primer, ako obrađujemo vaše lične informacije na osnovu legitimnog interesa.

Pravo na povlačenje saglasnosti: ako se obrada vaših ličnih informacija vrši na osnovu vaše saglasnosti, imate pravo da tu saglasnost povučete u bilo kom trenutku.

Imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu za zaštitu podataka ako smatrate da vaša prava nad vašim ličnim informacijama nisu poštovana. Ako želite da vežbate bilo koje od ovih prava, molimo vas da nas kontaktirate putem e-pošte info@adaktarlenses.com. Nudimo ove usluge besplatno, ali zadržavamo pravo da naplatimo razumnu naknadu ako vaš zahtev bude očigledno neosnovan, ponavljajući ili prekomerni.

Čuvanje podataka

Čuvamo vaše lične informacije samo koliko je potrebno da bi se ispunile svrhe za koje su prikupljene, uključujući svrhe u vezi sa zadovoljenjem bilo kojeg pravnog, računovodstvenog ili izveštajnog zahteva.

Kada utvrdimo da vaše lične informacije više nisu potrebne za gore navedene svrhe, uklonićemo ih sa naših sistema i zapisa ili ćemo preduzeti odgovarajuće mere kako bismo osigurali da vaše lične informacije budu dovoljno anonimizovane kako biste ih više ne mogli identifikovati iz takvih zapisa.

Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se smeštaju na vaš uređaj kad posetite određene veb lokacije. Kada pristupate našem veb sajtu, koristimo kolačiće da bismo poboljšali vaše iskustvo i razumeli kako koristite naš sajt.

Imate opciju da prihvatite ove kolačiće ili da ih onemogućite. Ako odlučite da onemogućite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke delove našeg sajta. Za više informacija o kolačićima i kako ih koristimo, molimo vas da pročitate našu politiku kolačića.

Kontaktiranje nas

Ako imate bilo kakva pitanja o ovoj politici ili o načinu na koji koristimo vaše lične informacije, molimo vas da nas kontaktirate putem e-pošte info@adaktarlenses.com.